RETROVIZOR Crna pantera

Retrovizor
Moja drugarica, Hrvatica, umela je o sebi nekad da izjavi “ja sam žena-pantera”, nije se, ruku na srce, izjašnjavala o boji krzna, ali odakle bi od toliko bogate hrvatske faune odabrala baš to stvorenje da bude druga ona?!
Moja drugarica, Hrvatica, umela je o sebi nekad da izjavi “ja sam žena-pantera”, nije se, ruku na srce, izjašnjavala o boji krzna, ali odakle bi od toliko bogate hrvatske faune odabrala baš to stvorenje da bude druga ona?!

Odanici i podanici #Retrovizor

Retrovizor
Bilo je gunđanja i u Egiptu, kad su tamošnji crnotravci i robovi zidali piramide, pa ipak su taj škrgut zuba i jauci onih koji su se strmoglavili sa skele utihnuli, a piramide stoje i dan-danas, gorde i večite kao što biće i naš Nacionalni stadion.
Bilo je gunđanja i u Egiptu, kad su tamošnji crnotravci i robovi zidali piramide, pa ipak su taj škrgut zuba i jauci onih koji su se strmoglavili sa skele utihnuli, a piramide stoje i dan-danas, gorde i večite kao što biće i naš Nacionalni stadion.

RETROVIZOR Večno vraćanje istog

Retrovizor
Litija je moguća i dobrodošla iako Kosovo još nismo povratili, Putin još nije pobedio, a zima još nije iskezila svoje srbožderske zube, dok je Paradu ponosa vladar svojim usmenim ljutitim hatišerifom bio zabranio i sada Suzi traga za načinom da joj se šef što otmenije popišmani, pritisnut od stranaca do kojih hteo – ne hteo drži više nego do šačice svojih nepristalica unutar carstvija mu.
Litija je moguća i dobrodošla iako Kosovo još nismo povratili, Putin još nije pobedio, a zima još nije iskezila svoje srbožderske zube, dok je Paradu ponosa vladar svojim usmenim ljutitim hatišerifom bio zabranio i sada Suzi traga za načinom da joj se šef što otmenije popišmani, pritisnut od stranaca do kojih hteo – ne hteo … Dalje

RETROVIZOR Izudarana čežnja

Retrovizor
“Vila u ulici toj i toj, broj taj, od dana objavljivanja ove Uredbe u Sl. glasniku jeste rezidencija predsednice Visokog Odbora za saradnju sa državama koje na nezavisnost Kosova ne daju ni pet para”.
“Vila u ulici toj i toj, broj taj, od dana objavljivanja ove Uredbe u Sl. glasniku jeste rezidencija predsednice Visokog Odbora za saradnju sa državama koje na nezavisnost Kosova ne daju ni pet para”.

RETROVIZOR Katastarsko opravdanje

Retrovizor
I Đuki i gradonačelniku Srpske Atine veliki je plus što su vođin kategorički imperativ – da je letovanje greh, greška i zgubidanluk – primenili na zemlju koja je osvedočeni i vekovni naš dušmanin i naš, kad god mu se pruži prilika – dželat.
I Đuki i gradonačelniku Srpske Atine veliki je plus što su vođin kategorički imperativ – da je letovanje greh, greška i zgubidanluk – primenili na zemlju koja je osvedočeni i vekovni naš dušmanin i naš, kad god mu se pruži prilika – dželat.

RETROVIZOR Pukovnikova zadužbina

Retrovizor
Dobro čini i dobru se nadaj!
Dobro čini i dobru se nadaj! Predsedniku Republike pripala je Hipokratova medalja, za koju sam zahvaljujući predsedniku prvi put i čuo, uručilac je Društvo lekara Vojvodine, senku na ovaj veličanstven događaj bacili su novinari koji ni u jednom od tekstova koje sam pročitao – volim da čitam takve vesti: odlikuj, i bićeš odlikovan, uči nas … DaljeRETROVIZOR Pukovnikova zadužbina