133: Zdravlje

Priključenija
✓ Koja je veza između zdravstvene potrošnje i ishoda?
✓ Ko plaća najveće bolničke račune?
✓ Zašto treba zabraniti automobile?Links:US still has the worst, most expensive health care of any high-income country | Ars Technica — Americans spend an exorbitant amount of money on health care and have for years.
✓ Koja je veza između zdravstvene potrošnje i ishoda?
✓ Ko plaća najveće bolničke račune?
✓ Zašto treba zabraniti automobile?

132: Budućnosti

Priključenija
✓ Zašto su 2×2 grafikoni dobri?
✓ Koje su sve budućnosti moguće?
✓ Zašto ovo još uvek nije doba kokainskog hiperkapitalizma?Links:Milky Eggs » Blog Archive » What the Accelerationist’s Political Compass says about us — Every now and then, this “political compass” of acceleration vs. deceleration, hyperhuman vs. unhuman pops up.
✓ Zašto su 2×2 grafikoni dobri?
✓ Koje su sve budućnosti moguće?
✓ Zašto ovo još uvek nije doba kokainskog hiperkapitalizma?