123: Razgovor

Priključenija
✓ Da li bi svet bio bolji kada bismo svi vodili mudrije razgovore?
✓ Koje su prednosti i mane verbalne komunikacije?
✓ Zašto smo svi pomalo botovi?Links:The Infinite Conversation — A never-ending conversation between Bavarian director Werner Herzog and Slovenian philosopher Slavoj Žižek.
✓ Da li bi svet bio bolji kada bismo svi vodili mudrije razgovore?
✓ Koje su prednosti i mane verbalne komunikacije?
✓ Zašto smo svi pomalo botovi?

120: Afantazija

Priključenija
✓ Da li afantazija zaista postoji ili je u pitanju samo nesporazum?
✓ Zašto je došlo do bunta verifikovanih Tviteraša?
✓ Kada Tvitera ne bi bilo, da li bismo mogli ponovo da ga izmislimo?Links:Aphantasia – Wikipedia — Aphantasia is the inability to voluntarily create mental images in one’s mind.
✓ Da li afantazija zaista postoji ili je u pitanju samo nesporazum?
✓ Zašto je došlo do bunta verifikovanih Tviteraša?
✓ Kada Tvitera ne bi bilo, da li bismo mogli ponovo da ga izmislimo?

119: Strava

Priključenija
✓ Koji je Netfliksov poslovni model?
✓ Šta čini dobru seriju?
✓ Koji su užasi savremenog doba?Links:Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities – Wikipedia — Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities is an American horror anthology streaming television series created by Guillermo del Toro for Netflix.
✓ Koji je Netfliksov poslovni model?
✓ Šta čini dobru seriju?
✓ Koji su užasi savremenog doba?

116: Umetnost

Priključenija
✓ Da li umetnike čeka konjski ili štamparijski scenario?
✓ Ko će imati najviše koristi od umetničkih algoritama?
✓ Kada će veštačka inteligencija moći da napiše naučni rad?Links:DALL·E 2 — DALL·E 2 is a new AI system that can create realistic images and art from a description in natural language.
✓ Da li umetnike čeka konjski ili štamparijski scenario?
✓ Ko će imati najviše koristi od umetničkih algoritama?
✓ Kada će veštačka inteligencija moći da napiše naučni rad?

115: Antiliberali

Priključenija
✓ Koje su sličnosi i razlike između voukizma i antiliberalizma?
✓ U čemu je Unabomber bio u pravu?
✓ Šta je najveća egzistencijalna opasnost za čovečanstvo?
✓ Koje su sličnosi i razlike između voukizma i antiliberalizma?
✓ U čemu je Unabomber bio u pravu?
✓ Šta je najveća egzistencijalna opasnost za čovečanstvo?

114: Distrikt

Priključenija
✓ Koja je najomraženija američka avio kompanija?
✓ Zašto Vašington nikada neće biti pravi grad?
✓ Kako veštačka inteligencija može smanjiti sukobe interesa?
✓ Koja je najomraženija američka avio kompanija?
✓ Zašto Vašington nikada neće biti pravi grad?
✓ Kako veštačka inteligencija može smanjiti sukobe interesa?