#66 Femkanje / Nikola Knežević [22.9.2015]

Femkanje
Prvo Femkanje drugog serijala u kome razgovaramo sa našim umetnicama/ima koji žive i rade u Holandiji.
Prvo Femkanje drugog serijala u kome razgovaramo sa našim umetnicama/ima koji žive i rade u Holandiji.

Gost je Nikola Knežević, arhitekta i umetnik iz Beograda, čija se izložba Show More (u saradnji sa Brunom Listopadom) otvara 3. oktobra u Galeriji Stroom u Hagu.