NNPodkast – Miloš Ivanović (Srpski junaci srednjeg veka)

NNPodkast
Miloš Ivanović je doktor istorijskih nauka, jedan od tvoraca serije,, Srpski Junaci Srednjeg veka,, i jedan od najstručnijih ako ne i najstručnijih čovek za istoriju Srbije u srednjem veku. 

Miloš Ivanović je doktor istorijskih nauka, jedan od tvoraca serije,, Srpski Junaci Srednjeg veka,, i jedan od najstručnijih ako ne i najstručnijih čovek za istoriju Srbije u srednjem veku.