EP 10 – 19.11.2020.

DocTalk
Pitanja u #10 epizodi: 
1.

Pitanja u #10 epizodi: 

1. Radila sam godinu dana neprijavljena, obećan mi je ugovor od strane poslodavca koji nikad nije potpisan. Prestala sam sa radom pre dve nedelje. Nije mi isplatio platu. Da li je moguće tužiti ga za neisplaćenu platu, neplaćene doprinose, i neisplaćene bonuse odnosno provizije za poslove koje sam „donela“ u firmu? 

2. Da li zaposleni kome miruje radni odnos, može nastaviti da obavlja iste poslove koje je obavljao pre mirovanja radnog odnosa na osnovu ugovora o dopunskom radu?

3.Da li direktor škole kome je Upravni sud poništio rešenje o izboru može da i pored toga obavlja funkciju direktora škole?

EP 9 – 12.11.2020.

DocTalk
Pitanja u #9 epizodi: 
1.

Pitanja u #9 epizodi: 

1. Kada će doškolovanim vaspitačima biti priznata diploma i koeficijent 17,32, obzirom da je Uredba o povećanju plata ukinuta?

2. Kakav je tretman državnih i verskih praznika u preraspodeli radnog vremena?

3.Interesuje me kako se posmatra i reguliše recimo topli obrok kada zaposleni radi od kuće?

Ep 8 – 05.11.2020

DocTalk
Pitanja u #8 epizodi: 
1.

Pitanja u #8 epizodi: 

1. Kako su regulisana kolektivna prava zaposlenih prema Zakonu o agencijskom zapošljavanju?

2. Da li Agencije za privremeno zapošljavanje imaju obavezu da obezbede dobrovoljno zdrastveno osiguranje za zaposlene?

3. Zaposlenom na neodređeno vreme, prilikom potpisivanja aneksa ugovora o radu nije dostavljen opis posla (aneks ugovora za promenu radne pozicije nije sadržao opis posla nove pozicije, samo naziv), a tokom dve godine koliko radi na toj poziciji poslodavac mu nije predočio koje su to njegove radne obaveze (poslodavac nema ni okvirno pripremljen opis posla), samim tim ni ostala neophodna dokumentacija nije potpisana (npr. Obrazac 6 iz Bezbednosti i zdravlja na radu). Da li u ovoj situaciji poslodavac ima pravo da otkaže ugovor o radu zaposlenog pozivajući se na član 179. Zakona o radu, konkretno na stav 1. tačka 1.; stav 2. tačka 1.; stav 3. tačka 1. ili stav 5. tačke 1. i 2.? Kakva prava iz radnog odnosa ima ovaj zaposleni?

EP 7 – 20.10.2020.

DocTalk
1.

1. Da li zaposleni koji rade nepunim radnim vremenom mogu da rade prekovremeno? 

2. Da li zaposleni za vreme rada od kuće ima pravo na naknadu troškova koji su mu nastali u vezi sa obavljanjem rada? 

3. Komisija za izbor kandidata za stupanje u radni odnos nema jasno uredjen postupak izbora, kriterijume i bodovanje. Kandidati se žale i potražuju na uvid bodovne liste i dokumentaciju na osnovu čega je neki kandidat izabran. Da li je skola u obavezi da donese akt ili upustvo o radu komisije, način bodovanja kandidata i ocenu intervjua?

Pitanja možete da postavite ovde anonimno https://bit.ly/2FnIl3S

EP 6 – 22.10.2020.

DocTalk
1.

1. Da li je moguće uvesti fleksibilno radno vreme za sve zaposlene kao i rad od kuće bez donošenja posebnog dokumenta firme?

2. Poštovani, koliko je neophodno dana da protekne izmedju završetka ugovora o radu, radi penzionisanja, i početka ugovora o delu, kako pravo na penziju ne bi bilo kompromitovano?

3. Na poslu imamo ljude koji vec 17 godina rade tako što im se produži ugovor o radu na određeno vreme. Nemaju pravo na jubilarne nagrade, na dodatno osiguranje i ako u ugovoru stoji da imaju sva prava kao stalno zaposleni. Šta ako im se posle 20 godina rada ne produži ugovor bez objašnjenja. Mogu li tužiti firmu?

4. Da li je poslodavac u obavezi da mi da slobodne dane prilikom selidbe i šta ako on to odbije?

Pitanja možete da postavite ovde anonimno https://bit.ly/2FnIl3S

EP 5 – 15.10.2020.

DocTalk
1.

1. Već neko vreme nas poslodavac šalje na prinudni odmor jer nema novca da isplati plate. Kada smo na prinudnom odmoru dobijamo manje od minimalca. Da li je to legalno i kome možemo da se žalimo?

2. KKakva su prava organizovanja radnika u manjim poslovnim subjektima, od 15 do 20 zaposlenih?

Pitanja možete da postavite ovde anonimno https://bit.ly/2FnIl3S

EP 4 – 08.10.2020.

DocTalk
1.

1. Ukoliko po osnovu rada na ugovoru o autorskom delu ne ostvarujem radni staž i nemam plaćene doprinose, kako sam mogu da uplaćujem penziono, zdravstveno itd? I gde odlazi novac koji mi se na ime poreza skida sa bruto iznosa iz ugovora o autorskom delu?

2. Ukoliko radim na ugovoru o autorskom delu, da li se na birou vodim kao zaposlena ili nezaposlena osoba?

3. Ukoliko radim na ugovoru o autorskom delu da li imam penziono i socijalno osiguranje?

4. Vrlo često se desava da me poslodavci na razgoovru za posao pitaju o privatnom životu, da li sam oženjen, da li planiram decu i sl. Da li sam u obavezi da odgovarim na ta pitanja?

Pitanja možete da postavite ovde anonimno https://bit.ly/2FnIl3S

EP 3 – 01.10.2020.

DocTalk
1.

1. Poštovani, zaposleni je dao otkaz 15 dana pre isteka ugovora o radu, da li smo dužni da mu isplatimo naknadu štete za godišnji odmor koji je ovim ugovorom stekao a nije iskoristio?

2. Šta srpske kompanije koje posluju sa US klijentima mogu da dele od ličnih podataka zaposlenih/korisnika nakon obaranja Privacy Shielda u julu ove godine?Generalno, bilo kakva novina u tumačenju GDPR-a i primena GDPR-a u Srbiji?

3. Koje povlastice dobijamo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom?

Pitanja možete da postavite ovde anonimno https://bit.ly/2FnIl3S

EP 2 – 24.09.2020.

DocTalk
1.

1. Koje dokaze treba sakupiti kako bi se pretpostavljeni prijavio za mobing? Kome treba da se obratim kako bih prijavio mobing?

2. Kako bi novonastala situacija na odnos poslodavca prema zaposlenima? Da li se uvidja potreba za fleksibilnoscu u odnosu na ustaljena očekivanja u radnom odnosu?

3. Da li poslodavac može i ima prava po zakonu o radu da mi stavi u ugovor o radu u opis posla da radim nešto za šta nisam stručno osposobljena, na primer da pisem Ugovore bez obzira što nisam pravnik i sl. odgovorne stvari?

Pitanja možete da postavite ovde anonimno https://bit.ly/2FnIl3S

EP 1 – 17.09.2020.

DocTalk
1.

1. Da li poslodavac može da optuži zaposlenog ukoliko pređe u konkurentsku firmu a da prethodno zvaničnim Ugovorom nisu definisani uslovi pod kojima je to izvodljivo?

2. Da li poslodavac može da me premesti na drugo radno mesto u okviru kompanije bez moje saglasnosti?

3. Koliko dugo mogu da budem zaposlen po ugovoru o pivremeno-povremenim poslovima? Da li ima ograničenje pa da moraju da me prebace na ugovor na neodređeno?

4. Da li poslodavac ima pravo da me primorava da radim umesto da uzmem odmor, iako bi platio te dane odmora?

Pitanja možete da postavite ovde anonimno https://bit.ly/2FnIl3S