152: Zamena

Priključenija
✓ Kako su berberi postali lekari i da li će se vratiti u berbere?
✓ Koja je sličnost između interventnog kardiologa i ptice dodo?
✓ Ko su subspecijalisti opšte prakse?
✓ Kako su berberi postali lekari i da li će se vratiti u berbere?
✓ Koja je sličnost između interventnog kardiologa i ptice dodo?
✓ Ko su subspecijalisti opšte prakse?