Podcast „Pitajte Đuru“ Jedan potpis biće dovoljan za zabranu otvaranja teretane, ordinacije u zgradi

Izmena Zakona o stanovanju donosi više prava, ali i obaveza stanarima.
Izmena Zakona o stanovanju donosi više prava, ali i obaveza stanarima. Plan je da se uvede red i u plaćanju poreza na iznajmljivanje nekretnina. Ugovori bi trebalo da se overavaju kod notara koji će imati obavezu poreske prijave.

Što je zgrada manja veća je cena upravljanja, ona ide od 400 do 1.000 dinara po stanu.
Profesionalni upravnici u Srbiji su u deficitu jer je to težak i odgovoran posao. Svaki upravnik mora da ima godišnji plan održavanja i investicioni plan. Ukoliko nema rizikuje kaznu i gubitak licence.

Za obrušavanje fasade i pričinjenu štetu trećim licima, odgovorni su upravnik i stanari. Ukoliko sušite veš na terasi, a da je vidljiv sa ulice, rizikujete kaznu od 5.000 dinara. Isto je i ako tresete stolnjak kroz prozor.

Stambena zajednica koja nema upravnika iz reda stanara ili profesionalnog, rizikuje kaznu komunalne inspekcije koju solidarno dele svi stanari.

Gost: Ljubiša Banovački, Predsednik Udruženja profesionalnih upravnika Beograda